27 | 05 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.6

Privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.5

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL) şi Fârţăneşti – Vânători (SC Adina SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care  aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Judeţului Galaţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.269

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;

citeste...
 
Hotărârea nr.268

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”; Planurile topografice detaliate

citeste...
 
Hotărârea nr.267

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.266

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”

citeste...
 
Hotărârea nr.265

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”

citeste...
 
Hotărârea nr.264

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.263

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.262

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.261

Privind continuarea, în anul 2018, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluţionare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.260

Privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.259

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, județul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.258

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele

citeste...
 
Hotărârea nr.257

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud.Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.256

Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.255

Privind redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.254

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.253

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.252

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere, Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.251

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.250

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii la data de 30.11.2017

citeste...
 
Hotărârea nr.249

Privind însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.248

Privind plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.247

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.246

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.245

Privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.244

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.243

Privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.242

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.241

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.240

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de  specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.239

Privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean

citeste...
 
Hotărârea nr.238

Privind redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.237

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.236

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vlădeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vlădeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.235

Privind aprobarea Acordului între Unitatea Medico-Socială Găneşti şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CU 50 DE PATURI”

citeste...
 
Hotărârea nr.234

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun a unor evenimente pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

citeste...
 
Hotărârea nr.233

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.232

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.231

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.230

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean

citeste...
 
Hotărârea nr.229

Privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.228

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI”

citeste...
 
Hotărârea nr.227

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.226

Privind aprobarea contului de execuţie la data de 30.09.2017

citeste...
 
Hotărârea nr.225

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti”

citeste...
 
Hotărârea nr.224

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.223

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Staţie de sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.222

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea

citeste...
 
Hotărârea nr.221

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.74 din 24.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca”

citeste...
 
Hotărârea nr.220

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul Spitalului Oraşenesc Tg.Bujor, jud.Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.219

Privind punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr.1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.218

Privind darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directă

citeste...
 
Hotărârea nr.217

Privind  darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directã

citeste...
 
Hotărârea nr.216

Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.215

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.214

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Nicoreşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Nicoreşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.213

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică – prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv

citeste...
 
Hotărârea nr.212

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.211

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRĂHĂŞEŞTI, pe traseul Toflea – Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.210

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.209

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 146/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „PAUL POPESCU NEVEANU” GALAȚI

citeste...
 
Hotărârea nr.208

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 148/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA„ GALAȚI

citeste...
 
Hotărârea nr.207

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiție SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI

citeste...
 
Hotărârea nr.206

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.143/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de incălzire imobil str.Traian nr.203

citeste...
 
Hotărârea nr.205

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiție SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliștilor nr. 7

citeste...
 
Hotărârea nr.204

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.144/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă)

citeste...
 
Hotărârea nr.203

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 145/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr.92

citeste...
 
Hotărârea nr.202

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 149/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.201

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 142/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr.11

citeste...
 
Hotărârea nr.200

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.151/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.199

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.150/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.2, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.198

Privind aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi.

citeste...
 
Hotărârea nr.197

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”

citeste...
 
Hotărârea nr.196

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orãşenesc Tîrgu Bujor”

citeste...
 
Hotărârea nr.195

Privind aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.194

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unitãţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.193

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.192

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.191

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.190

Privind aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu handicap

citeste...
 
Hotărârea nr.189

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, a proiectului de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017–septembrie 2020 şi numirea domnului Şerban Mădălin Ionuţ în funcţia de manager al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017–septembrie 2020

citeste...
 
Hotărârea nr.188

Privind numirea domnului Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.187

Privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.186

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.185

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.184

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea suprafeţei de teren de 216.432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.183

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Furnaliştilor nr. 7 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

citeste...
 
Hotărârea nr.182

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Maior Iancu Fotea nr. 2  către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.181

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr.6 către Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 10
Cauta in site