19 | 08 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.66

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind  aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţieboli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrăreşti – Viile - Fârţănești - Folteşti (DJ 242)”

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000)

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon Electronic  RL)

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (SC Grande Dolceria SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU Adrian - Dănuţ

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.35

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.34

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului  Judeţean Galaţi nr.246 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018 , în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind aprobarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităţilor descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din Republica Moldova

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea  Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.14

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.13

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ242D)”

 

citeste...
 
Hotărârea nr.12

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”

citeste...
 
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.6

Privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.5

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL) şi Fârţăneşti – Vânători (SC Adina SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care  aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Judeţului Galaţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.269

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;

citeste...
 
Hotărârea nr.268

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”; Planurile topografice detaliate

citeste...
 
Hotărârea nr.267

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.266

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”

citeste...
 
Hotărârea nr.265

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”

citeste...
 
Hotărârea nr.264

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.263

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.262

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.261

Privind continuarea, în anul 2018, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluţionare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.260

Privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.259

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, județul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.258

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele

citeste...
 
Hotărârea nr.257

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud.Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.256

Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.255

Privind redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.254

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.253

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”

citeste...
 
Hotărârea nr.252

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere, Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.251

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.250

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii la data de 30.11.2017

citeste...
 
Hotărârea nr.249

Privind însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.248

Privind plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.247

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.246

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.245

Privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.244

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.243

Privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.242

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.241

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.240

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de  specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.239

Privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean

citeste...
 
Hotărârea nr.238

Privind redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.237

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.236

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vlădeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vlădeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 11
Cauta in site