19 | 08 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.135

Privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ251 Galaţi - Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind trecerea suprafeţei de teren de 53.668 mp din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul: Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de  Pneumoftiziologie Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile - Daniel

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind aprobarea proiectului ”B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”"

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind modificarea Hotărârii nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Tinc) din Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL „CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind rectificarea bugetului local al Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind aprobarea contului anual de execuţie şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2016

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Goleanu Tour SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Amarilia RA SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela 837)

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Agro-Edy 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan)

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind delimitarea unui teren în suprafaţă de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele în vederea realizării unui Parc de Aventură

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării evenimentului „Cupa Danubius”

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251) 

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci - Matca”

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi-Tg.Bujor Umbrăreşti-Viile-Fârţăneşti-Folteşti (DJ242)

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208 din 29  noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici aferenţi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m, pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă, „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 (Contract de management nr.5703/26.06.2014)

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galati nr. 18 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea extinderii Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente de logistică”

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind alocarea sumei de 157.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” 

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind alocarea sumei de 158.424 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Evaluare, standardizare şi performanţă în Administraţia Publică Locală – Consiliul Judeţean Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind aprobarea Documentaţiei „RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă SF. APOSTOL ANDREI Galaţi - Rest de executat”

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Corisalt SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Asil SRL, SC Adina SRL)şi Frumuşiţa – Vânători (SC Paneurogal SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Belona SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind trecerea unei părţi (construcţii şi teren) din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 4 din 11
Cauta in site