22 | 05 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.114

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului STAN Ionel 

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SIMBANU Ionică 

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SANDU Viorica 

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SANDU Mitică 

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului RADU Valentin 

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului PALADE Cătălin 

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NECHIFOR Alexandru 

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei NAGGAR Andreea–Anamaria 

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului MIRCEA Iulian 

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ISTUDOR Gigel 

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian 

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei GROSU Elena

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GOGONCEA Lilion–Dan

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GASPAROTTI Florinel–Petru

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei GAIU Magdalena

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului FOTEA Costel

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Gheorghe

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Cristian

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DĂNĂILĂ Sorin

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTOVICI Viorel

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTACHE Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CĂLUEAN Anghel–Costel

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei CAMBANACHE Liliana

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUŢURCĂ Octav

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUTUNOIU Dorin

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei BURUIANĂ Nataliţa

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BĂLAN Viorel

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a „Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 36 din 25 februarie 2016 privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind transmiterea unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în administrarea Consiliului Local al comunei Vânători

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Galaţi a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind aprobarea listei finale de priorităţi cuprinzând solicitanţii de locuinţe de serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinţe de serviciu

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. - Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU TOUR SRL pe traseul pe traseul Galaţi (Bariera Traian) – Oancea (S.P.F. - Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GEGI SRL pe traseul pe traseul Şerbăneşti - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse  regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea - Independenţa (DJ 251Galaţi - Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a Consiliului Judeţean Galaţi Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Suceveni, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean Galaţi, pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY 2008 pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan) 

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind aprobarea parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării unor manifestări comune

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galaţi, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind  plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind  reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de membru al Adunării Regiunilor Europei

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind  modificarea şi completarea Anexei nr. 7 şi Anexei nr.11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind  aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind  aprobarea Regulamentului de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind  stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind  constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ungureanu Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind desemnarea şi validarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Neagu Vasile

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.156/30.10.2014, privind darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni

citeste...
 
Hotărârea nr.35

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.34

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind alocarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităţilor cuprinse în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015 - 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ichimescu Toader

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dănăilă Sorin

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Şerban Iulian Marian

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Pintilie Carmen

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind aprobarea modelului contractului de management pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind aprobarea modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judetului Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de  management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a IV-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente de logistică”

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 19.885 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 10
Cauta in site