20 | 02 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.106

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Convenţia de asociere între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România, în vederea constituirii şi amenajării a două case de tip familial

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC MERONI TRANS SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC ADINA SRL – DN 26, km 6, Str. Foltanului nr.1 E)

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind aprobarea Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Unitatea administrativ – teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind repartizarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervă bugetară la unităţile administrativ teritoriale pentru remedierea unor defecţiuni la sistemul de alimentare cu apă potabilă a comunelor Oancea şi Cudalbi

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unui teren în suprafaţă de 40 mp, teren aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare serviciu UPU- SMURD”

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Brăhăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Brăhăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Tudor, Localitatea Galaţi, Cartier Aurel Vlaicu, Str. Cluj nr. 7, Bl. D5C, Scara 1, Etaj 4, Ap.18”, jud. Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ştefan, Localitatea Galaţi, Str. Lebedei nr. 11, Bl.E6, Scara 2, Etaj 2, Ap.32”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Monica, Localitatea Galaţi, Str. Laminoriştilor nr.10, Bl. G1, Scara 2, Parter, Ap.31”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Miruna, Localitatea Galaţi, Str. Constantin Levaditti nr. 3, Bl. ROZA 1, Scara 2, Parter, Ap.20”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Floare de colt, Localitatea Galaţi, Str. Feroviarilor nr. 3, Bl. A2, Scara 3, Etaj 1, Ap.45”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Cireşarii, Localitatea Galaţi, Str. Strungarilor nr.2, Bl. K1, Scara 4, Etaj 4, Ap.77”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ana, Localitatea Galaţi, Str. Piaţa Dunărea nr.60, Bl. PR4, Scara 3, Etaj 4, Ap.54”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Centrul de asistenţă a victimelor traficului de persoane adulte, Localitatea Galaţi, Str. Maior Iancu Fotea nr. 4, Bl. DELTA, Scara 1, Ap.7”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind aprobarea Proiectului tehnic actualizat „Reabilitare instalaţie electrică din spital – Distribuţie şi alimentare cu energie electrică” - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC ASIL SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea – Independenţa (DJ 251 Galaţi – Pechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GECI SRL, pe traseul Şerbăneşti - Tecuci 

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.181/22.12.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 - 30.06.2019  

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.176 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi, întocmită în anul 2012  

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind aprobarea protocolului de colaborare pentru înfiinţarea Clusterului lT&C Dunărea de Jos   

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galaţi (Bariera Traian) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind aprobarea DOCUMENATAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DJ 251 G, KM 6+700 ÷ 8+200 ŞI 8+800 ÷ 11+800 VALEA MĂRULUI - VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI”  

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a spaţiilor aflate în domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea Şcolii speciale „Constantin Pufan” Galaţi şi a Liceului tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi, precum şi încasarea unei cote-părţi de 50% din veniturile realizate din închirierea acestora  

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind desemnarea Camerei Agricole a judeţului Galaţi ca entitate responsabilă de aplicarea prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament nr.3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” - Munteni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul local al oraşului Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului Tîrgu Bujor - Ediţia a lll-a” 

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind aprobarea Convenţiei de asociere între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia SERA România în vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial 

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.154/30.10.2014 prin constatarea necesităţii şi oportunităţii plăţii contribuţiei anuale aferente anului 2012 către Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Brăila 

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind înlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna Lăcătuş Elisabeta, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivelul Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind completarea Hotãrârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63 din 29 aprilie 2014 privind preluarea de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I" S.A. , a unor sectoare de drumuri judeţene pe perioada realizării obiectivelor de investiţii, "Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)" cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.160 din 30 octombrie 2014 privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I" S.A. a unor sectoare de drumuri judeţene pe perioada realizării obiectivelor, de investiţii, "Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)" cu modificările si completările ulterioare 

citeste...
 
Hotărârea nr.35

Privind necesitatea suspendării activităţii de pescuit şi agrement zona Zătun şi a perceperii taxelor aferente acestor activităţi pe perioada implementării proiectelor cu finanţare europeană

citeste...
 
Hotărârea nr.34

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr.148/2015, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie nr.149/2015 pentru obiectivul de investiţie „Amenajarea Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele – Judeţul Galaţi”, din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL pe traseul Măstăcani - Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873H)

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY 2008 pe traseul Fârţăneşti - Galaţi (Bădălan)

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Neicu Dan-Cristian

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.181/22.12.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţului Galaţi cu Fundaţia SERA România şi Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea realizării unui obiectiv de interes judeţean

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Valea Mărului, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2015, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind alocarea unor sume necesare continuării proiectului „Casa deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARFADUAD SRL pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (Barieră – Malu Alb)

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MARIONTRAN SRL pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) - Iveşti

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Centru de plasament nr.2” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, situat în str. Sindicatelor, nr.50, municipiul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi modernizare, extindere prin mansardare corp G - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi” (etapele I şi II)

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitare Laborator clini” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale etaj 7, tronson ABC" din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.14

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale cazan apă caldă nr.3 (Etapa l) - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.13

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul Consultativ al Unităţii medico-sociale Găneşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.12

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Unitatea Medico-Socială Găneşti cu sediul în localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managerilor instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţului Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior123456789UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 9
Cauta in site