23 | 09 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.34

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr.148/2015, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie nr.149/2015 pentru obiectivul de investiţie „Amenajarea Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele – Judeţul Galaţi”, din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL pe traseul Măstăcani - Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873H)

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY 2008 pe traseul Fârţăneşti - Galaţi (Bădălan)

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Neicu Dan-Cristian

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.181/22.12.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţului Galaţi cu Fundaţia SERA România şi Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea realizării unui obiectiv de interes judeţean

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Valea Mărului, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2015, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind alocarea unor sume necesare continuării proiectului „Casa deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARFADUAD SRL pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (Barieră – Malu Alb)

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MARIONTRAN SRL pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) - Iveşti

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Centru de plasament nr.2” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, situat în str. Sindicatelor, nr.50, municipiul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi modernizare, extindere prin mansardare corp G - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi” (etapele I şi II)

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitare Laborator clini” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale etaj 7, tronson ABC" din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.14

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale cazan apă caldă nr.3 (Etapa l) - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.13

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul Consultativ al Unităţii medico-sociale Găneşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.12

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Unitatea Medico-Socială Găneşti cu sediul în localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managerilor instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.6

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de teren de 40 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.5

Privind stabilirea preţului mediu / tona de  masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul 2015, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSDAN SRL pe traseul Galaţi – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala 53)

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA IMPEX SRL pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. EUROVIP SRL pe traseul Galaţi - Şiviţa

citeste...
 
Hotărârea nr.182

Privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.181

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.180

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.170/2009 privind tarifele percepute pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

citeste...
 
Hotărârea nr.179

Privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

citeste...
 
Hotărârea nr.178

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport ACSINTE ENE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA, pe traseul Lieşti – Galaţi (Acelor Mittal)

citeste...
 
Hotărârea nr.177

Privind modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului Judeţului Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează in judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.176

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galati pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.175

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.174

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pentru anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.173

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Local Ţepu în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.172

Privind suplimentarea fondului de rezervă cu suma de 40 mii lei şi alocarea sumei de 40 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, UAT Şendreni

citeste...
 
Hotărârea nr.171

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.170

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.169

Privind modificarea Hotărârii nr.155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului „Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică - Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind darea în administrarea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui bun imobil aflat in domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.160/30.10.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţie Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.165

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.164

Privind alocarea unor sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, UAP Municipiul Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.163

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.140/17.10.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.63 din 29.04.2014 privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC şi a DETALIILOR DE EXECUŢIE pentru realizarea obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de agent de procese pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind darea in administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind aprobarea proiectului „Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind constatarea oportunităţii plăţii cuantumului contribuţiei aferente anului 2012 alocate Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL Galaţi pe traseul Galaţi – Vânători (DN26 – km8, SC Asil SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 290 din 15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 148 din 01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind modificarea Hotărârii nr. 305/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Târgu Bujor şi ale comunelor Băleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, lveşti, Oancea, Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vânători şi Vlădeşti în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni"

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind modificarea Hotărârii nr. 304/27 mai 2O13 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind modificarea Hotărârii nr.316/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni"

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind modificarea Hotărârii nr.315/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind modificarea Hotărârii nr. 313/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşti, Rediu, Schela Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Şendreni în vederea elaborării şi implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate"

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind modificarea Hotărârii nr.312/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate"

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Muzeul zonei pescăreşti din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind aprobarea proiectului „Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi" şi a obligaţiilor ce ii revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind aprobarea proiectului „Ca peştele prin apă - culegere de reţete tradiţionale pescăreşti din Lunca Joasă a Prutului inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor ce revin Centrului Cultural Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind aprobarea proiectului „La pescuit - promovarea pescuitului ca ocupaţie tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor ce ii revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.048 mii lei din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea administratorului special la SC CONSPROIECT SA Galaţi, societate aflată în procedură de insolvenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţului Galaţi nr.25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliul Judeţului Galaţi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.47 din 31 martie 2014 de aprobare a proiectului "Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, precum şi a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DANIXMOND TUR SRL pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26 – km 6, S.C . ROMALUMIL SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRÃHÃŞEŞTI pe traseul Toflea - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare instalaţi de distribuţie abur tehnologic şi recuperare condens din Centrala de abur” – Spitalul de pneumoftiziologie

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire ascensoare Bloc alimentar şi Compartiment internări-externări" - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind rectificarea bugetului local al judetului Galati, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind desemnarea reprezentantului judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind constituirea unei comisii în vederea soluţionării întâmpinărilor întocmite de proprietarii terenurilor ce formează amplasamentul lucrării „Reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judeţului Galaţi prin Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”  

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local Valea Mărului pentru protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic în cazul catastrofelor naturale  

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014   

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind aprobarea Studiului de soluţie pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie electrică – Şcoala specială nr.2 <Constantin Pufan> Galaţi, str.1 Decembrie 1918, nr.25”, Jud. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Clădire centrală termică şi reţele exterioare - Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor", jud. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Centrală termică - Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor", jud. Galaţi  

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 11
Cauta in site