17 | 01 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea proiectului „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în Intervenţiile pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, precum şi a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind aprobarea realizării proiectului „Mărturiile diversităţii vegetale” de către Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SARMINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (comuna Gohor)

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC MARIONTRAN SRL - pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL ) - lveşti

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind aprobarea raportului final al evaluãrii managerului Muzeului de Istorie „Paul Pãltânea” Galaţi, pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind aprobarea raportului final al evaluãrii managerului Muzeului de Artã Vizualã Galaţi, pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind aprobarea raportului final al evaluãrii managerului Centrului Cultural „Dunãrea de Jos” Galaţi, pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind aprobarea raportului final al evaluãrii managerului Bibliotecii ”V.A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind aprobarea Raportului privind  stadiul realizării măsurilor din Programul de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM 10, la nivelul localităţilor Galaţi, Şendreni şi Vânători din judeţul Galaţi pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Aramă Iulian Nicuşor

citeste...
 
Hotărârea nr.35

Privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcţiei de Şef de secţie Urologie din cadrul Sp. Clinic Judeţean "Sf. Ap. Andrei" Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.34

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind aprobarea utilizării de către Şcoala Gimnazială Specială “Emil Gârleanu“, în calitate de partener, a unei părţi din imobilul situate în str. Gării nr.66, aflat în proprietatea judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” în vederea implementării proiectului “Paşi susţinuţi spre viitor! – servicii integrate de sprijin comunitar”

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind numirea managerului interimar al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind constatarea încetării Contractului de management nr.1981/27.02.2013 pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului nr. 18/30.01.2014 privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind constatarea încetării detaşării d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin pe funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi constatarea suspendării raportului de serviciu al domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Galaţi, în vederea desemnării administratorului special pentru această societate comercială

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, a programului de rentabilizare a activităţii economice şi întărirea disciplinei economico-financiare, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă la S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţului Galaţi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC SARFADUAD SRL, pe traseul Tecuci - Drăgăneşti (Barieră - Malu Alb)

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. EUROVIP SRL, pe traseul Galaţi - Şiviţa

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport ACSINTE ENE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pe traseul Lieşti - Galaţi (Arcelor Mittal)

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.459/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi şi completarea acestora     

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind aprobarea componenţei Comisiilor de examinare în vederea ocupării funcţiei de Şef secţie Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Ap. Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă al Persoanelor Galaţi, prin detaşare pe funcţia publică vacantă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei de dezvoltare regională (Compartimentul programe) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managerilor instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2013     

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind modificarea Hotărârii Consiliului  Judeţului Galaţi nr. 318 din 30 iulie 2013 privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice pentru Consiliul Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.14

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 24.087 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală aferente anului 2014 şi estimările şi estimările pentru anii 2015 - 2017     

citeste...
 
Hotărârea nr.13

Privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2014   Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.12

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013     

citeste...
 
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2014     

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind alocarea sumei de 92.000 lei din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, în vederea continuării proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat"     

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind alocarea unor sume necesare continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor  socio - medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii     

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale etaj 8, tronson ABC” din cadrul Spitalului Clinic  Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Branşament apă nr.2 din reţeaua din str. Afinului pe HD Dn 100 mm" - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.6

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere împrejmuire incinte” - Unitatea medico-socială Găneşti, jud. Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.5

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie „Împrejmuire Grădina Zoologică - Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”     

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind organizarea reţelei Şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Galaţi pentru anul şcolar 2014 - 2015     

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind aprobarea protocolului de colaborare între Administraţia Naţională „Apele Române" şi Consiliul Judeţului Galaţi în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii şi a anexei acestuia      

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.40 din 30 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind rectificarea bugetului local al judetului Galati, pe anul 2014

citeste...
 
« ÎnceputAnterior123456789UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 9
Cauta in site