24 | 06 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.169

Privind modificarea Hotărârii nr.155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului „Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică - Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind darea în administrarea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui bun imobil aflat in domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.160/30.10.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţie Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.165

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.164

Privind alocarea unor sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2014, UAP Municipiul Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.163

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.140/17.10.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.63 din 29.04.2014 privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a unor sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC şi a DETALIILOR DE EXECUŢIE pentru realizarea obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de agent de procese pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind darea in administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind aprobarea proiectului „Adaptare proiect la condiţiile de teren pentru împrejmuire Grădina Zoologică – Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind constatarea oportunităţii plăţii cuantumului contribuţiei aferente anului 2012 alocate Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL Galaţi pe traseul Galaţi – Vânători (DN26 – km8, SC Asil SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 290 din 15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 148 din 01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind modificarea Hotărârii nr. 305/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Târgu Bujor şi ale comunelor Băleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fîrţăneşti, Frumuşiţa, lveşti, Oancea, Scînteieşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vânători şi Vlădeşti în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni"

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind modificarea Hotărârii nr. 304/27 mai 2O13 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind modificarea Hotărârii nr.316/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni"

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind modificarea Hotărârii nr.315/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind modificarea Hotărârii nr. 313/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşti, Rediu, Schela Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Şendreni în vederea elaborării şi implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate"

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind modificarea Hotărârii nr.312/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate"

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Muzeul zonei pescăreşti din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind aprobarea proiectului „Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi" şi a obligaţiilor ce ii revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind aprobarea proiectului „Ca peştele prin apă - culegere de reţete tradiţionale pescăreşti din Lunca Joasă a Prutului inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor ce revin Centrului Cultural Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind aprobarea proiectului „La pescuit - promovarea pescuitului ca ocupaţie tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară” şi a obligaţiilor ce ii revin Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.048 mii lei din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea administratorului special la SC CONSPROIECT SA Galaţi, societate aflată în procedură de insolvenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică pentru Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţului Galaţi nr.25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliul Judeţului Galaţi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.47 din 31 martie 2014 de aprobare a proiectului "Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, precum şi a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DANIXMOND TUR SRL pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26 – km 6, S.C . ROMALUMIL SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRÃHÃŞEŞTI pe traseul Toflea - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare instalaţi de distribuţie abur tehnologic şi recuperare condens din Centrala de abur” – Spitalul de pneumoftiziologie

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire ascensoare Bloc alimentar şi Compartiment internări-externări" - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind rectificarea bugetului local al judetului Galati, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind desemnarea reprezentantului judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind constituirea unei comisii în vederea soluţionării întâmpinărilor întocmite de proprietarii terenurilor ce formează amplasamentul lucrării „Reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judeţului Galaţi prin Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”  

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local Valea Mărului pentru protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic în cazul catastrofelor naturale  

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014   

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind aprobarea Studiului de soluţie pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie electrică – Şcoala specială nr.2 <Constantin Pufan> Galaţi, str.1 Decembrie 1918, nr.25”, Jud. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Clădire centrală termică şi reţele exterioare - Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor", jud. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Centrală termică - Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor", jud. Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”   

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.407 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeţului Galaţi - prin Direcţia Generară de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi - şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pe linia fumizării de date din Registrul naţional de evidenţă a Persoanelor     

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind aprobarea actualizării Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie nr.119/2011 pentru obiectivul de investiţie „Extindere împrejmuire incintă” – Unitatea medico-socială Găneşti, jud. Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Centrală termică - Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor”, Jud. Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Clădire centrală termică şi reţele exterioare - Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor" Jud. Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Consolidare clădire Centrală termică – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi”, jud. Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.49 din 6 august 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului General (ret.) Aurel Niculescu   

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, instituţie de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind aprobarea ocupării unor funcţii de şef secţii clinice la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL Galaţi, pe traseele Galaţi –Vânători (DN 26, km 10 – SC Alex & Comp SRL), Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală pe traseul Pechea – Schela

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GEGI SRL, pe traseul Şerbăneşti - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind avizarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi 2011 - 2020  şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi în perioada 2014 - 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind plata din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind aprobarea parteneriatului cu C.N. Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A., S.C. Port Bazinul Nou S.A., S.C. Metaltrade International S.R.L., C.N.C.F. CFR S.A., S.C. Parc Industrial Galaţi S.R.L., Zona Liberă Galaţi şi Municipiul Galaţi în vederea realizării proiectului „Terminal Intermodal Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.176 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind revocarea din funcţie a doamnei Tania-Iuliana Bogdan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială Rădeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Rădeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unităţile administrativ-teritoriale municipiul Tecuci şi comuna Barcea din judeţul Galaţi, prin Consiliile Locale Tecuci şi Barcea, în vederea acceptării acestora din urmă, în calitate de membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.1 din 24 iunie 2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţului Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.49 din 6 august 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Remus

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mănăilă Gheorghe

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind desemnarea unui membru titular în Comisia constituită în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2013 – 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Cristoloveanu Manon Emilia, director executiv adjunct în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, prin transfer în interesul serviciului pe funcţia publică de conducere vacantă de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al d-nei Dobrea Marinela, Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-nei Dobrea Marinela, Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind aprobarea unor sume necesare asigurării fluxului de numerar de către Consiliul Judeţului Galaţi în vederea implementării Proiectului „ADAPT: Dreptul la EgAlitate şi Acces pe Piaţa muncii" finanţat prin Fondul Social European de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58/29.04.2014 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Sueno Dance, Galaţi în vederea organizării  festivalului internaţional de dans „Danubian Salsa Festival”

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 10
Cauta in site