21 | 06 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (aprilie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă, „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici aferenţi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“

privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”

privind modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-Fârţăneşti-Folteşti (DJ242)

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci - Matca”

privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2017

privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2017

privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi

privind aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2017

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2017

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017

privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării evenimentului „Cupa Danubius”

privind delimitarea unui teren în suprafaţă de ~ 21,5 ha din Pădurea Gârboavele în vederea realizării unui Parc de Aventură

privind înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

 
Cauta in site