21 | 06 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (mai 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela 837)

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Agro-Edy 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan)

privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL „CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Goleanu Tour SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Amarilia RA SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL)

privind modificarea Hotărârii nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Tinc) din Galaţi

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Galaţi

privind rectificarea bugetului local al Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei””

privind aprobarea proiectului ”B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia

privind aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru implementarea acestuia

privind aprobarea contului anual de execuţie şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2016

 
Cauta in site