25 | 06 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (iunie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul: Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf SRL)

privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

privind încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020

privind trecerea suprafeţei de teren de 53.668 mp din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi

privind aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judetean Galaţi

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017

privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi

privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ251 Galaţi - Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile- Daniel

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

 
Cauta in site