24 | 06 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (iulie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

privind validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al Judeţului Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Griviţa, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI OCTOMBRIE 2016, JUDEȚUL GALAȚI

privind modificarea Hotărârii nr. 44 din 28 martie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Galaţi

privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

privind aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016

aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3 GALAȚI

privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală Galați

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu Neveanu” Galaţi

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2 GALAŢI

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, GALAŢI

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str.FURNALIȘTILOR nr. 7

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă)

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.Brăilei nr. 177

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 251A)”

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ255)”

privind aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017

privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

 
Cauta in site