23 | 03 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (martie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

- privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000)

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017

- privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2018

 
Cauta in site