19 | 08 | 2018
Transparentã decizionalã
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (august 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: „Instalație de utilizare redusă și joasă presiune gaze naturale” la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.6A, Cartier Ţiglina 1

- privind trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 mp, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități”

- privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galati la servicii medicale de urgență”

- privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău,Brăila și Galați”

 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Cauta in site