24 | 02 | 2018
Structura organizatoricã

 

DEMNITARI PUBLICI CU FUNCTII DE CONDUCERE

 
 

Fotea Costel

Preşedinte

0236-302520;

0236-411099;

fax:0236-460703

Istudor Gigel

Vicepreşedinte

0236-302525;

Gasparotti Florinel-Petru 

Vicepreşedinte

0236-302525; 
 
ADMINISTRATOR PUBLIC    
             Cucu Doina  

0236-302509;

0236-302514;

fax:0236-460703

 

 

 
SECRETARUL JUDETULUI  
 

Puscas Paul

 

0236-302527;  

fax:0236-413574           

     

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE

 
 

Stoica George

Director executiv

0236-302541;  

fax:0236- 411905; 

-

Director executiv adjunct.

0236-302547;                         

fax 412217

Compartimentul analizã, sintezã si derulare programe comunitare

 

0236-302546;                            

0236-302547;          

fax 0236-418881

Compartimentul contabilitate

 

0236-302543;

0236-302544; 

0236-302554

Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date

 

0236-302548;

Compartimentul buget, sãnãtate si învãtãmânt special

 

0236-302553;

                                                       Casierie   0236-302545

DIRECTIA DE DEZVOLTARE REGIONALÄ 

  fax: 0236-410530 

Epure Camellia (temporar)

Director executiv

236-302536;

fax 0236-470264

Panaitescu Manuela - Carmen

Director executiv adjunct

236-302537;

fax 0236-413031

Domniteanu Aurelia 

Director executiv adjunct

236-302539;

fax 0236-470009

▪Compartimentul programe

 

0236-302558; 0236-302557; fax:0236-413031

▪Compartimentul de cooperare internationalã

 

0236-302539;

0236-302556

▪Compartimentul Centrul "Europe Direct" Galati

 

0236-302538

      > Centrul Europe Direct Galati  

0236-302538

      > Centrul integrat de promovare si             dezvoltare economicã  

0236-302557

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF

 

 

Dumitrescu Mãrioara

Arhitect şef

0236-302580; 0236-302581; tel/fax0236-469113

 

▪Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului  

0236-302580; 0236-302581; 0236-302507; 0236-302575; fax 0236-469113

▪Serviciul investiţii şi urmãrire contracte

        -

 

Şef serviciu

0236-302504; 0236-302505; 0236-302507; 0236-302575; fax 0236-412299

▪Serviciul drumuri şi poduri

        -

 

Şef serviciu

0236-302510 0236-302515;

▪Autoritatea Judeţeanã de Transport Public  

0236-302570

     

DIRECŢIA PATRIMONIU

 

 

Cristea Constantin

Director executiv

0236-302561;

fax 0236-406035

Pufu Eugenia

(numitã temporar)

Director executiv adjunct

0236-302565;

fax 0236-419980

Serviciul patrimoniu public

 

0236-302560; 0236-302533; fax 0236-495150

 

Sef serviciu

0236-302564

Serviciul patrimoniu privat

 

0236-302562; 0236-302563;

fax 0236-419980

-

Sef serviciu

0236-302563

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SÃNÃTATE SI SECURITATE ÎN MUNCÃ SI ASIGURAREA CALITÃTII

  0236-302501; 0236-302502; fax 0236-462409

 Coca Ionel

Şef serviciu

0236-302500

> Compartimentul de asigurare a calitãtii

 

0236-302569

SERVICIUL LICITATII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICÃ SI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

   

Simion Paula Elena

Şef serviciu

0236-302503

> Unitate Implementare Proiecte 

0236-302512
 
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
 

 

0236-302550;

fax 0236-490838;

Grigore Florin

Şef serviciu 

 

 

SERVICIUL CONTENCIOS SI PROBLEME JURIDICE

 

 

0236-302566; 0236-302567;

fax 0236-417100

 

-

 

Şef serviciu


0236-302566;

fax 0236-417100

Cabinet preşedinte

 

 

0236-302520; 0236302530;

0236-302525;

fax 0236-460703 

Compartiment secretariat şi asistenţã management

 

 

0236-302520;


fax 0236-460703 

Compartiment cancelarie  

0236-302552; 0236-302532;

fax: 0236-419070;

fax: 0236-417990

Compartiment registraturã

 

  0236-302551

Compartimentul relatii publice, organizare si functionare ATOP

 

0236-302513;

fax 0236-460556;

Compartimentul tehnicã administrativã si Monitor Oficial

 

0236-302528;

fax: 0236-411361

   

 

 
Cauta in site