25 | 11 | 2017
Normele metodologice proprii de audit public intern

Normele metodologice specifice exercitãrii activitãtii de audit public intern în cadrul Consiliului Judetean Galati... citeste