22 | 02 | 2018
Normele metodologice proprii de audit public intern

Normele metodologice specifice exercitãrii activitãtii de audit public intern în cadrul Consiliului Judetean Galati... citeste