22 | 08 | 2018
proiecte implementate

Pag.1

 
COMISIA EUROPEANA - DIRECTIA GENERALÃ DE COMUNICARE - APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE COMM/B/BC/GO/Ares(2015)
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galati Consiliul Judeţean Galaţi

Bugetul total: 20.800 euro
Grant: 15.600 euro
Cofinantare: 5.200 euro

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "CRESTEREA COMPETITIVITÃTII ECONOMICE"
AXA III "TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC"
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 "DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE"
OPERATIUNEA 1 "SUSTINEREA IMPLEMENETÃRII DE SOLUTII DE E-GUVERNARE SI ASIGURAREA CONEXIUNII LA BROADBAND, ACOLO UNDE ESTE NECESAR"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Administrație pentru cetățeni – servicii eficiente și de calitate Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Șendreni

Bugetul total: 6.668.317,00 lei
Grant:6.458.328,34 lei
Cofinantare: 209.988,66 lei

e-Galați, servicii publice pentru cetățeni Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Fundeni, Independența, Jorăști, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi

Bugetul total: 6.686.693,80 lei
Grant:6.552.959,92 lei
Cofinantare: 133.733,88 lei

Servicii publice electronice pentru o administrație eficientã în judetul Galați Consiliul Județului Galaţi / Consiliile locale din Bãleni, Beresti, Beresti - Meria, Cosmesti, Cudalbi, Fîrtãnesti, Frumusita, Ivesti, Oancea, Scînteiesti, Tîrgu Bujor, Umbrãresti, Valea Mãrului, Vînãtori, Vlãdesti

Bugetul total: 6.314.607 lei
Grant:6.237.851 lei
Cofinantare: 76.756 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "MEDIU" 2007-2013
AXA PRIORITARàIV –  IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGEMENT PENTRU PROTECŢIA NATURII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃŢII ŞI REŢELEI NATURA 2000 – SOLICITAREA DE PROIECTE 5/2012

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi

C. J. Galaţi

Buget total: 1.484.913,33 lei

Cofinanţare: 0 lei


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 1 - SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR - POLI URBANI DE CRESTERE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 1.1 - PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANÃ, SUBDOMENIUL POLI DE DEZVOLTARE URBANÃ, DAT FIIND FAPTUL CA ACEASTA PROPUNERE DE PROIECT SE AFLÃ INCLUSÃ ÎN PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Multicultural Dunãrea de Jos, str. Domneascã nr. 91, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Bugetul total: 6.886.964,16 lei
Cofinanţare -2.767.547,88 lei
Grant:4.119.416,28 lei

 


PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMÂNIA - UCRAINA - MOLDOVA 2007 - 2013
PRIORITATEA 1 "CÃTRE O ECONOMIE MAI COMPETITIVÃ A ZONEI DE FRONTIERÃ"
MÃSURA 1.1. "ÎMBUNÃTÃTIREA PRODUCTIVITÃTII SI COMPETITIVITÃTII REGIUNILOR URBANE SI RURALE PRIN MUNCA PESTE GRANITE"

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilă Consiliul Judeţului Galaţi / Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi / Consiliul Raional Cahul / Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul / Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odessa / Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos” Ismail

Buget total: 172.699 euro
  Grant: 149.316,90 euro
Cofinantare: 9.840 euro

 

COMISIA EUROPEANÃ - DIRECTIA GENERALÃ COMUNICARE - APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/B/BC/AM/D/12199

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 41.600 Euro
Grant: 20.000 Euro
Cofinantare: 21.600 Euro

 

Pag.2


PROGRAMUL "ACTIVITÃTILE EDIC ÎN LEGÃTURÃ CU ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 2014"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Alegerile europarlamentare – conştientizare şi implicare Consiliul Judeţului Galaţi - Centrul Europe Direct Galaţi

Buget total: 5.200 euro
Grant: 3.200 euro

Cofinanţare 2.000 euro

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.3 ÎMBUNÃTÃTIREA DOTÃRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII ÎN SITUATII DE URGENTÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunãtãţirea capacitãţii şi calitãţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţã, acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţã

Buget total: 51.514.560 lei
Cofinanţare totalã: 10.817.120 lei
Cofinanţare Consiliul Judeţului Galaţi: 1.617.381 lei
Grant: 40.697.440 lei

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARà5 - DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3: PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, IN SCOPUL CRESTERII ATRACTIVITATII ROMANIEI CA DESTINATIE TURISTICA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Circuit turistic muzeal în județul Galați Consiliul Judeţului Galaţi

Bugetul total: 889.522,50 lei
Cofinanţare: 19.271,84 lei
Grant:698.928,16 lei
Valoare TVA: 171.322,50 lei 
                        
 

   

COMISIA EUROPEANÃ - DIRECTIA GENERALÃ COMUNICARE - APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/B/BC/AM/D/12199

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 38.600 Euro
Grant: 19.200 Euro
Cofinantare: 19.400 EuroPROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 4 - IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGAMENT PENTRU PROTECTIA NATURII
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃTII SI RETELEI NATURA 2000 - SOLICITAREA DE PROIECTE NR.3/2009

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

SALVAŢI aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 953.319 lei
Valoare eligibilã: 768.805 lei
Valoare TVA: 184.514 lei

 

AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.4 - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE SI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnazialã Specialã "Emil Gârleanu", municipiul Galaţi, judeţul Galati  Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 7.808.494,52 lei
Grant: 5.696.112,02 lei  

Cofinantare eligibile:116.246,98 lei

Cofinantare neeligibile:758.655 lei
 
Valoare TVA: 1.237.490,52 lei

 

Pag.3

PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMÂNIA - UCRAINA - MOLDOVA 2007-2013

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 2 - Promovarea activitãtilor people to people    
Acţionăm împreunã pentru un mediu mai curat - atitudine şi implicare Agenţia pentru Cooperare Transfrontalierã şi Integrare Europeanã Cahul din Republica Moldova / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 52.428,95 Euro
Grant CJ Galaţi: 12.029,59 Euro
Cofinanţare CJ Galaţi: 1.345,41 Euro
Valoare TVA: 3.210 Euro
Cofinanţare partener Rep. Moldova: 3.928,95 Euro

Promovare culturalã comunã - mijloc de dezvoltare al cooperãrii euroregionale la Dunãrea de Jos Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova

Buget total: 167.492 Euro
Grant: 149.955,59 Euro
Cofinanţare CJ Galaţi: 17.536,1 Euro
Valoare TVA: 28.305 Euro
Cofinanţare partener: 520,4 Euro

Imagine - îmbunãtãţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovãrii în nordul Euroregiunii Dunãrea de Jos Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova

Buget total: 141.984 Euro
Grant: 127.785,6 Euro
Cofinanţare CJ Galaţi: 13.688,4 Euro
Valoare TVA: 24.330 Euro
Cofinanţare partener: 510 Euro

 

 MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

“Creşterea capacitãţii autoritãţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitãţi în cadrul propriilor familii” Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale prin Directia Generala Protectia Copilului Bucuresti/ Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

Buget total: 2.919.052 euro (la nivel national)
Grant: 2.481.194 euro Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European
Cofinantare: 437.858 euro Directia Generala Protectia Copilului Bucuresti 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.1 REABILITAREA / MODERNIZAREA / ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SÃNÃTATE

Titlu proiect Aplicant si partener

Valoare proiect

Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Sf. Apostol Andrei din Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 11.276.073,07 lei
Grant: 9.292.351,32 lei
Cofinanţare: 190.000 lei
Valoare TVA: 1.793.721,75 leiPROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 2 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1 - REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI JUDETENE, STRÃZI URBANE - INCLUSIV CONSTRUCTIA/REABILITAREA SOSELELOR DE CENTURÃ

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi sector KM 24+000 - 53+350 Consiliul Judeţului Galaţi /
Consiliul Local Cudalbi /
Consiliul Local Costache Negri /
Consiliul Local Slobozia Conachi /
Consiliul Local Pechea /
Consiliul Local Cuza Vodã

Buget total: 69.945.038,79 lei
Grant: 57.665.817 lei
Cofinanţare eligibile: 1.178.009 lei
Cofinanţare neeligibile: 48.791 lei
Valoare TVA: 11.052.421,79 lei

 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITÃTII ADMINISTRATIVE
AXA PRIORITARÃ 2 - ÎMBUNÃTÃTIREA CALITÃTII SI EFICIENTEI FURNIZÃRII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.2 - ÎMBUNÃTÃTIREA CALITÃTII SI EFICIENTEI FURNIZÃRII SERVICIILOR. INTRODUCEREA SI MENTINEREA ÎN FUNCTIUNE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT, INLUSIV ISO SI EMAS

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Implementarea sistemului de management al calitãţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unitãţilor subordonate Consiliul Judeţean Tulcea / Consiliul Judeţului Galaţi

Valoarea totalã eligibilã este 317.626,25 lei fãrã TVA
Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de beneficiar, contribuie cu 3%din valoarea totalã eligibilã a proiectului, respectiv 9.528,79 lei, la care se adaugã valoarea TVA aferentã valorii eligibile, în sumã de 56.294,55 lei. Perioada de implementare este de 19 luni, respectiv decembrie 2009 - iulie 2011 

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI SI BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Adãpost de zi şi de noapte pentru copiii strãzii D.G.A.S.P.C. Galaţi Buget total: 296.787 Euro
Grant: 202.310 Euro:
- 193.310 Euro B.D.C.E.;
- 9.000 Euro A.N.P.D.C.
Cofinanţare: 94.477 Euro C.J.G.

 

PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE SAU DE COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCÃLZIRE CU SISTEME CAREUTILIZEAZÃ ENERGIE SOLARÃ, ENERGIE GEOTERMALÃ SI ENERGIE EOLIANÃ ORIALTE SISTEME CARECONDUC LA ÎMBUNÃTÃTIREA CALITÃTII AERULUI, APEI SI SOLULUI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Instalaţie solarã pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei - Galaţi, str. Brãilei, nr. 177

Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 1.384.909 lei
Grant: 949.303,6 lei
Cofinanţare eligibile: 406.844,4 lei

 

PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITÃTII ADMINISTRATIVE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizarea actului administrativ prin eficienţã şi profesionalism

Consiliul Local Şendreni

Buget total: 223.000 lei
Grant: 219.000 lei
Cofinantare: 4.000 lei

 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Servicii publice performante prin management de calitate UAT Lieşti

Valoare eligibila: 225.630,00 lei

"Ghişeul unic - servicii publice complete pentru cetaţenii comunei Lieşti" UAT Lieşti

Valoare eligibila: 243.700,00 lei

 

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALÃ: MASURA 322 "RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE"

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Prima înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare a apei şi modernizare drumuri comunale, proiect finanţat prin fonduri structurale comuna Smârdan, judeţul Galaţi Consiliul Local Smârdan

9.368.456

Prima infiintare retea de apa uzata (canalizare si statii de epurare), modernizare drumuri comunale si achizitionarea de costume populare, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati Consiliul Local Certesti

9.364.730

Extinderea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare cu apa, extinderea si modernizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate, modernizare drumuri comunale si achizitie de costume populare din fonduri UE alocate in baza PNDR in comuna baleni, judetul Galati Consiliul Local Baleni 9.381.208

Pag.4

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 2 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1 - REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI JUDETENE, STRÃZI URBANE - INCLUSIV CONSTRUCTIA/REABILITAREA SOSELELOR DE CENTURÃ

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Îmbrãcãminte bituminoasã pe DJ 253 km 18+436 - 29+800 Cudalbi - Bãleni, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 15.587.338,37 lei
Grant: 12.821.590,67 lei
Cofinanţare eligibile: 301.580 lei
Cofinanţare neeligibile: 3.467,1 lei
Valoare TVA: 2.460.700,6 lei

 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITÃTII ADMINISTRATIVE
AXA PRIORITARÃ 1 "ÎMBUNÃTÃTIREA DE STRUCTURÃ SI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE"
DOMENIUL 1 "ÎMBUNÃTÃTIREA PROCESULUI DE LUARE A DECIZIILOR LA NIVEL POLITICO-ADMINISTRATIV - STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALÃ"

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

O nouã abordare strategicã a judeţului Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 833.400 lei
Grant: 816.732 lei
Cofinanţare: 16.668 lei
Valoare TVA: 158.346 lei

 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.2 - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE

Titlu proiect Aplicant/Parteneri

Valoare proiect

Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1) Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 2.855.224,08 lei
Grant: 1.682.328,27 lei
Cofinanţare: 34.333,23 lei
Cofinantare neeligibile: 689.396,5 lei
Valoare TVA: 449.166,08 lei

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT, AXAPRIORITARÃ 4 - DEZVOLTAREA DURABILÃ A ZONELOR PESCÃREŞTI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Grup de lucru pentru gestionarea durabilã a fondului piscicol în judeţul Galaţi, zona pescãreascã Lunca Prutului Inferior – Dunãrea Inferioarã Mila 76

Parteneriat Local format din: Camera Agricolã a Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţului Galaţi;
Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã a Regiunii de Dezvoltare S.E Biroul Judeţean Galaţi; Administraţia Naţionalã Apele Române Direcţia Apelor Galaţi; Camera de Comerţ, Industrie şi Agriculturã Galaţi; Patronatul IMM Galaţi; Asociaţia Comunelor din România, Filiala Galaţi;Centrul de Consultanţã Ecologicã Galaţi; Asociaţia Judeţeanã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi; Asociaţia Judeţeanã a Pescarilor Sportivi Galaţi; Grup Producãtori “Lotca” Galaţi; Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentruEcologie Acvaticã, Pescuit şi Acvaculturã Galaţi; Asociaţia Kiwanis Galaţi; Asociatia pentru Ecologie S.O.S. Pro-Natura Galaţi

Buget total: 32.340 Euro
Grant: 29.011 Euro

Cofinanţare: 3.329 Euro

 

PROGRAM LIFE-NATURA - APEL DE PROPUNERI 2005

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reconstrucţia Ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi / Universitatea din Bucureşti - Centrul pentru Cercetări de Mediu şi Studii de Impact, Societatea Ornitologică din România, Direcţia Silvică Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 824.710 Euro
Grant: 412.355 Euro
Cofinanţare: 262.855 Euro


PROGRAM PHARE 2006 "SCHEMA DE INVESTITII PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR SECTORULUI PUBLIC ÎN SECTOARE PRIORITARE DE MEDIU"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Folteşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Folteşti Buget total: 648.300 Euro, 2.796.300 lei
Grant: 583.150 Euro, 2.516.150 lei
Cofinanţare: 65.150 Euro, 280.150 lei
Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Schela, judeţul Galaţi Consiliul Local Schela Buget total: 651.500 Euro, 3.322.000 lei
Grant: 586.350 Euro, 2.796.000 lei
Cofinanţare: 65.150 Euro, 526.000 lei
Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din oraşul Tîrgu Bujor şi colectare selectivă a deşeurilor Consiliul Local Tîrgu Bujor Buget total: 1.590.000 lei
Grant: 1.322.000 lei
Cofinanţare: 268.000 lei
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi modernizarea staţiei de epurare în oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi Consiliul Local Tîrgu Bujor Buget total: 4.409.000 lei
Grant: 3.916.000 lei
Cofinanţare: 493.000 lei
Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti Consiliul Local Bălăşeşti Buget total: 2.135.000 lei
Grant: 1.255.000 lei
Cofinanţare: 880.000 lei


PROGRAM PHARE 2005 / 017-553.01.03.06 "FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizarea şi dezvoltarea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă Tecuci Consiliul Local Tecuci Buget total: 578.000 lei
Grant: 471.000 lei
Cofinanţare: 107.000 lei


PROGRAM PHARE 2006 / 018-147.01.03.02.03 "FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Ordinea şi liniştea publică asigurată de Poliţia Comunitară Consiliul Local Tecuci Buget total: 341.000 lei
Grant: 303.000 lei
Cofinanţare: 38.000 lei


PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR "COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ" Domeniul - SĂNĂTATE, PREGĂTIRE VOCATIONALĂ SI ACTIVITĂTI GENERATOARE DE VENIT

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

SĂNĂTATEA - Un pas spre incluziunea socială a romilor Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 55.556 Euro
Grant: 50.000 Euro
Cofinanţare: 5.556 Euro


PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR "COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ" Domeniul - PREGĂTIRE VOCATIONALĂ SI ACTIVITĂTI GENERATOARE DE VENIT

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

DIPLOMA - o şansă în plus pentru incluziunea socială a romilor Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 55.556 Euro
Grant: 50.000 Euro
Cofinanţare: 5.556 Euro


FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ - COMPONENTA SERVICII SOCIALE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reabilitare drum comunal în interiorul comunităţii rome şi centru social multifuncţional Consiliul Local Buciumeni / Asociaţia Mediatorilor Romi din România Buget total: 104.000 Euro
Grant: 93.600 Euro
Cofinanţare: 10.400 Euro

PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Integrarea tinerilor în dificultate pe piaţa muncii Şcoala de Arte şi Meserii Simion Mehedinţi / Consiliul Judeţului Galaţi / Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă / S.C. Merco Instal Construct SRL / S.C. Automecanica S.A. / Asociaţia Părinţilor / Centrele de plasament pentru minori / Episcopia Dunărea de Jos Galaţi / Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi

Buget total: 25.000 Euro
Grant: 20.000 Euro
Cofinanţare: 5.000 Euro

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ - MĂSURA 322 - RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂTIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALĂ SI PUNEREA ÎN VALOARE A MOSTENIRII RURALE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Prima înfiinţare sistem de canalizare şi staţii de epurare a apei şi modernizare drumuri comunale în comuna Smârdan, judeţul Galaţi Consiliul Local Smârdan Buget total: 12.672.400 lei
Grant: 9.234.725 lei
Cofinanţare: 3.437.675 lei


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI SI BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Împreună pentru prevenirea dezastrelor Crucea Roşie Galaţi / D.G.A.S.P.C. Galaţi Buget total: 55.150 Euro
Grant: 49.635 Euro
Cofinanţare: 5.515 Euro D.G.A.S.P.C. Galati
I want to be your friend D.G.A.S.P.C. Galaţi Buget total: 22.540 Euro
Grant: 20.540 Euro
Cofinanţare: 2.000 Euro (în natură)PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR "COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ" Domeniul - MICĂ INFRASTRUCTURĂ COMUNITARĂ SI LOCUIRE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reabilitarea străzilor Şcolii şi Mercur pentru accesul în comunitatea romă din Tg. Bujor Consiliul Local Tg. Bujor şi Alianţa Romilor Galaţi Buget total: 882.000 lei
Grant: 784.000 lei
Cofinanţare: 98.000 lei


PROGRAM PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ - MĂSURI ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR PROVOCATE DE INUNDATII

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Refacere pod pe DJ 255 km 46+720, Fîrţăneşti Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local Fîrţăneşti Buget total: 378.314 Euro
Grant: 378.314 Euro


PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA - MOLDOVA, 2004-2006, PHARE CBC 2005

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea Economică si Socială    
Centru transfrontalier de protecţia mediului, comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul / Info - Media Centru Cahul

Buget total: 368.970 Euro
Grant: 332.000 Euro
Cofinanţare: 36.970 Euro

Reabilitare DC 30 cu covor asfaltic L=3,4 Km, sat Fântânele, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul

Buget total: 339.258 Euro
Grant: 305.258 Euro
Cofinanţare: 34.000 Euro

Centru integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră Consiliul Judeţului Galaţi / Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul

Buget total: 474.999,55 Euro

Grant: 419.999,55 Euro
Cofinanţare: 55.000 Euro

PRIORITATEA 2 Actiunea "people to people"    
Sănătate fără frontiere Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul

Buget total: 58.300 Euro
Grant: 48.300 Euro
Cofinanţare: 10.000 Euro

Tradiţii şi obiceiuri pe ambele maluri ale Prutului Inferior Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi / Secţia Raională Cultură Cahul, Republica Moldova

Buget total: 54.660 Euro
Grant: 49.160 Euro
Cofinanţare: 5.500 Euro


PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA - MOLDOVA, 2004-2006, PHARE CBC 2006

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea Economică si Socială    
Dezvoltarea serviciilor sociale transfrontaliere în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova

Buget total: 91.429 Euro
Grant: 82.229 Euro
Cofinanţare: 9.200 Euro

Reabilitare DJ 242 E Oancea- Roşcani, km 0+000 - 10+950 Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova

Buget total: 610.681,51 Euro

Grant: 500.000 Euro
Cofinanţare: 110.681,51 Euro

Modernizare DC 30, km 4+800 - 8 + 500 Comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova

Buget total: 457.760 Euro

Grant: 411.690 Euro
Cofinanţare: 45.800 Euro

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi - obiectiv turistic transfrontalier Consiliul Judeţului Galaţi / Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi şi Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova

Buget total: 503.028,2 Euro
Grant: 445.903 Euro
Cofinanţare: 57.125,15 Euro

PRIORITATEA 2 Actiunea "people to people"    
Cooperare transfrontalieră şi Bună Vecinătate la Dunărea de Jos Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul

Buget total: 54.990 Euro

Grant: 49.490 Euro
Cofinanţare: 5.500 Euro

Dezvoltarea asistenţei sociale prin cooperare transfrontalierã Universitatea Dunărea de Jos Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul

Buget total: 48.775 Euro

Grant: 43.875 Euro
Cofinanţare: 4.900 Euro


PROGRAMUL DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII CALAMITĂTILOR NATURALE SI PREGĂTIREA PENTRU SITUATII DE URGENTĂ SI ACORDUL DE FINANTARE NERAMBURSABIL CU BIRD

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Consolidare şi modernizare Centru de Plasament Simion Mehedinţi, corp B Consiliul Judeţului Galaţi / Şcoala de Arte şi Meserii Simion Mehedinţi

Buget total: 1.114.711 USD
Grant: 481.548,61 USD
Cofinantare: 633.162,39 USD

COMISIA EUROPEANĂ - DIRECTIA GENERALĂ COMUNICARE - APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/B/BC/AM/D/12199

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 28.400 Euro
Grant: 13.200 Euro

Pag.5

 

PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA - MOLDOVA, 2004 - 2006, PHARE CBC 2004

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea economică si socială    
Muzeul satului - gospodărie tradiţională Consiliul Judeţului Galaţi / Muzeul Cahul, Rep. Moldova, Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 340.000 Euro
Grant: 300.000 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro

Reabilitare DJ 242E Oancea - Roşcani, comuna Oancea, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Rep. Moldova

Buget total: 372.550 Euro
Grant: 335.295 Euro
Cofinantare: 37.255 Euro

Învăţând împreună pentru dezvoltare durabilă - parteneriat educaţional transfrontalier pentru dezvoltare durabilă Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Buget total: 151.936 Euro
Cofinantare: 15.450 Euro

Centrul transfrontalier pentru pregătire profesională Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 329.000 Euro
Cofinantare: 30.000 Euro

Centrul transfrontalier de training a asistenţilor personali Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Buget total: 152.778 Euro
Cofinantare: 15.278 Euro

PRIORITATEA 2 Activităti "People-to-People"  

 

Parteneriat şi dezvoltare durabilă Şcoala nr. 5 Elena Doamna Tecuci

Buget total: 43.339 Euro
Cofinantare: 5.500 Euro


COMISIA EUROPEANĂ - DIRECTIA GENERALĂ COMUNICARE - APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/RO/D/13678

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 31.060 Euro
Grant: 15.500 Euro


PROGRAM PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU SECTORUL PUBLIC PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

SALVAŢI NATURA - Conservarea biodiversităţii în Aria protejată Pădurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 20.000 Euro
Grant: 17.900 Euro
Cofinantare: 2.100 Euro
Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi Consiliul Local al Comunei Bălăşeşti

Buget total: 12.000 Euro
Grant: 10.560 Euro
Cofinantare: 1.440 Euro

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din oraşul Tîrgu Bujor şi colectarea selectivă a deşeurilor Consiliul Local al Oraşului Tg. Bujor

Buget total: 15.000 Euro
Grant: 13.350 Euro
Cofinantare: 1.650 Euro


PROGRAMUL PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ - "SCHEMA DE INVESTITII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DESEURILOR", (FAZA EXTINSĂ)

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Staţie de compostare a deşeurilor din oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi Consiliul Local Tg. Bujor / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 901.164,6 Euro
Grant: 808.754,9 Euro
Cofinantare: 92.409,7 Euro

Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor din comuna Iveşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Iveşti / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 398.634,6 Euro
Grant: 358.634,6 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro

Valorificare deşeuri menajere - platformă de compostare, staţie de sortare şi transfer Consiliul Local Tecuci / Consiliul Local Drăgăneşti

Buget total: 979.784,4 Euro
Grant: 852.412,66 Euro
Cofinantare: 127.372,01 Euro

 

PROGRAMUL SAPARD, MĂSURA 2.1 - DEZVOLTAREA SI ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII RURALE

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Modernizare drumuri comunale Asociaţia Consiliilor Locale ale comunelor Barcea şi Umbrăreşti

Buget total: 3.370.420,69 lei


PROGRAMUL PHARE 2003 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ - INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ SI LOCALĂ / INUNDATII

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Mai aproape de copiii satului românesc Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile Locale Băneasa, Nămoloasa şi Lieşti

Buget total: 140.000 Euro
Grant: 140.000 EuroCHF - FAZA A I A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLĂTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005, EXECUTIE DE LUCRĂRI

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Lei)

Refacere dig apărare râu Siret în comuna Şendreni

Consiliul Local al comunei Şendreni

Grant: 30.917

Decolmatare canal deversări ape fluviale în zona Moga în comuna Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

Grant: 37.420

Reabilitare terenuri de sport din cadrul Grupului Şcolar Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

Grant: 26.015

Reabilitare podeţ în comuna Matca

Consiliul Local al comunei Matca

Grant: 55.858

Decolmatarea şi taluzarea canalului de scurgere din satul Brăhăşeşti

Consiliul Local al comunei Brăhăsesti

Grant: 14.831CHF - FAZA A II-A A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLĂTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005, FURNIZARE DE MATERIALE

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Lei)

Protejare terasament drum judeţean 242 A; Reţea potabilă şi canalizare în zona lacului Trei Stejari, Tg. Bujor

Consiliul Local al orasului Tg. Bujor

Grant: 17.749,79

Reabilitare grădiniţa Balinteşti, Bereşti Meria

Consiliul Local al comunei Beresti Meria

Grant: 23.616

Reabilitare dispensar Aldeşti, Bereşti Meria

Consiliul Local al comunei Beresti Meria

Grant: 22.392

Reparaţii exterioare, canale colectoare şi înlocuire tâmplărie la centrul social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate, Şendreni

Consiliul Local al comunei Sendreni

Grant: 16.139

Modernizare drumuri comunale

Asociatia Consiliilor Locale Barcea si Umbrăresti

Buget total: 3.370.420,69


PROGRAMUL PHARE 2002 FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI LA NIVEL LOCAL

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Euro)

Modernizare şi eficienţă în administraţia publică Consiliul Local Şendreni/ Consiliul Local Braniştea

Buget total: 22.000

Grant: 19.600

Cofinanţare: 2.400

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei locale

Consiliul Local Oancea/ Consiliul Local Vlădeşti

Buget total: 21.990

Grant: 19.790

Cofinanţare: 2.200

Pentru o administraţie publică modernă

Consiliul Local Scânteieşti/ Consiliul Local Frumuşiţa

Buget total: 22.310

Grant: 19.990

Cofinanţare: 2.320

Sistem informatic pentru îmbunătăţirea gestiunii financiare

Consiliul Local Folteşti/ Consiliul Local Măstăcani

Buget total: 22.200

Grant: 19.900

Cofinanţare: 2.300

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei publice locale

Consiliul Local Ţepu / Consiliul Local Negrileşti

Buget total: 22.000

Grant: 19.800

Cofinanţare: 2.200

Modernizarea sistemului de administrare a banilor publici

Consiliul Local Slobozia Conachi / Consiliul Local Schela

Buget total: 21.950

Grant: 19.650

Cofinanţare: 2.300

Modernizarea administraţiei publice locale, instrument al procesului de descentralizare

Consiliul Local Tudor Vladimirescu / Consiliul Local Fundeni

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Descentralizarea financiară prin parteneriat, calea spre o administraţie publică locală modernă

Consiliul Local Ghidigeni / Consiliul Local Priponeşti

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Parteneriat pentru eficientizarea gestiunii bugetelor publice

Consiliul Local Bereşti / Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Ameliorarea calitativă a serviciilor administraţiei publice Tg. Bujor

Consiliul Local Tg. Bujor

Buget total: 20.270

Grant: 18.243

Cofinanţare: 2.027

Modernizarea administraţiei publice locale în comunele Vârlezi şi Băneasa

Consiliul Local Băneasa / Consiliul Local Vârlezi

Buget total: 22.000

Grant: 19.800

Cofinanţare: 2.200

Formarea funcţionarilor pentru susţinerea procesului de dezvoltare economică

Consiliul Local Galaţi

Buget total: 22.223

Grant: 20.000

Cofinanţare: 2.223

 

 
Cauta in site