SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE

{tab DESCRIERE PROIECT}

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

implementează proiectul

 

”SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația  din zona de graniță România – Republica Moldova”

 

Cod proiect: 1HARD/4.1/24

 

Proiectul ”Sănătatea în mâini bune – spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – Republica Moldova” este finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate.

Contractul de finanțare s-a semnat la data de 1 iulie 2021, iar perioada de implementare este de 24 de luni.

Proiectul este implementat de UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi – în calitate de lider, în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova.

 

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI este de 1.550.126,50 Euro.

 

Din care:

– Bugetul Consiliului Județean Galați: 926.140, 50 Euro, din care:

            – grant: 783.341,03 Euro;

            – contribuție proprie: 142.799,26 Euro;

 

– Bugetul Consiliul Raional Hincești: 623.986,21 Euro, din care:

            – grant: 495.493,71 Euro;

            – contributie proprie: 128.492,5 Euro.

 

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creșterea accesului la servicii medicale de calitate pentru populația din zona de graniță prin investiții în infrastructura de sănătate din județul Galați, România și raionul Hîncești, Republica Moldova și desfășurarea de activități comune de informare a populației pe teme specifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zona de graniță prin construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, România și reabilitarea Centrului de Sănătate Hîncești, Raionul Hîncești, Republica Moldova;
  • Creșterea calității serviciilor de sănătate din zona de graniță prin perfecționarea resursei umane și crearea unui parteneriat transfrontalier durabil între instituțiile de sănătate din raionul Hîncești și cele din județul Galați;
  • Reducerea riscului de îmbolnăvire a populației din zona de graniță a României cu Republica Moldova prin desfășurarea de campanii de prevenție și informare a populației pe teme specifice.

 

Lansarea proiectului la Galați a avut loc în data de 12 octombrie 2021, eveniment care a reunit reprezentanți ai partenerilor și mass-media locală, unde a fost realizată și o scurtă prezentare despre proiect.

 

Lansarea proiectului la Hîncești, Republica Moldova, s-a desfășurat în data de 4 noiembrie 2021, cu participarea cadrelelor medicale de la Centrul de Sănătate Hîncești, Spitalul Raional Hîncești și reprezentanți ai administrației locale.

 

Proiectul prevede o serie de activități printre care construcția noului PAVILION DE PEDIATRIE în cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, România și reabilitarea Centrului de Sănătate Hîncești, Republica Moldova.

La CENTRUL DE SĂNĂTATE HÎNCEȘTI se vor executa lucrări atât la interior, cât și la exterior și va fi achiziționat un aparat radiologic digital performant.

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, care să sprijine pregătirea profesională a personalului celor două unități sanitare vizate de proiect, precum și  campanii de informare și conștientizare a publicului larg pe teme medicale.

 

  1. Schimbul de experiență organizat în perioada 15 – 19 februarie 2022 la Galați, între cadrele medicale din Raionul Hîncești și județul Galați

 

  1. Schimbul de experiență organizat la Hîncești, Republica Moldova, în perioada 11 – 15 aprilie 2022, la care au participat șase cadre medicale de la Târgu Bujor, precum și un membru al echipei de proiect.

 

  1. Curs de instruire pentru profesioniștii din domeniul sănătății organizat la Hîncești, la care au participat cinci cadre medicale de la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor și 20 de la Centrul de Sănătate Hîncești.

 

  1. Conferință internațională organizată la Galați, în parteneriat cu Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați și Colegiul Medicilor, pe parcursul a două zile, la care vor participa cel puțin 100 de persoane, dintre care 15 cadre medicale de la Hîncești.

 

  1. Campanii de informare și conștientizare a populației, organizate atât în România, cât și în Republica Moldova, cu privire la serviciile oferite de cele două unități spitalicești implicate în proiect.

 

  1. Inaugurarea Pavilionului de Pediatrie de la Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, respectiv, deschiderea Centrului de Sănătate Hîncești reabilitat și dotat corespunzător.

 

  1. Închiderea proiectului.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Laura – Delia Angheluță, manager de proiect, telefon: 0236 302536 și e-mail: ddr@cjgalati.ro.

 

{tab ANUNTURI EVENIMENTE}

 

 

{/tabs}

 

 

Anterior Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (iunie 2022)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023