COMISIA NR.1

Comisia buget - finanţe, strategii, studii şi prognozã economico-socialã

COMISIA NR.2

Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã

COMISIA NR.3

Comisia pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice

COMISIA NR.4

Comisia pentru asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de agrement

COMISIA NR.5

Comisia juridicã, pentru administraţie publicã localã, de respectarea drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, de cooperare interinstituţionalã

COMISIA NR.6

Comisia de analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã