Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã

COMPONENŢÃ

1. CAMBANACHE Liliana
2. MOCANU Georgia–Cornelia
3. OPREA Radu–Adrian
4. POLINSCHI Mihai

5. PORUMB Cătălin–Nicolae
 

ATRIBUŢII

  1. a) preluarea şi analizarea propunerilor de la comune şi oraşe pentru a elabora programe integrate de dezvoltare;
  2. b) colaborarea cu instituţii publice, instituţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi altele organizaţii în vederea elaborării strategiilor privind proiectele de dezvoltare economică locală, judeţeană şi regională;
  3. c) participarea la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea locală, judeţeană şi regională, în colaborare cu partenerii zonali;
  4. d) participarea la elaborarea programelor sectoriale, în vederea finanţării şi aplicării lor, prin atragerea de fonduri;
  5. e) participarea la elaborarea de proiecte şi strategii privind participarea consiliului judeţean la acţiuni, manifestări, programe, schimburi la nivel internaţional;
  6. f) promovarea de noi acorduri de colaborare.
  7. g) studierea posibilităţilor de înfiinţare a unor societăţi comerciale, asociaţii, agenţii, activităţi în scopul executării unor lucrări de interes judeţean, cu capital social constituit prin aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi fizice;
  8. h) preluarea şi analizarea propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice locale şi elaborarea de programe integrate de dezvoltare, urmărind creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor alocate;
  9. i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.