Comisia pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice

COMPONENŢÃ

 1. GROSU Constantin -preşedinte
 2. MĂNĂILĂ Valeriu - secretar
 3. CONSTANDACHI Constantina
 4. COSTEA Tudorel
 5. POPA Octavian

  ATRIBUŢII

 6. a) studierea şi analizarea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbană a localităţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;
 7. b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare urbană a localităţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a prevederilor legale;
 8. c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a serviciilor de utilitate publică;
 9. d) sprijinirea acţiunilor derulate în agricultură, printr-o susţinută colaborare cu factorii cu atribuţii în consultanţă, implementare şi execuţie agricolă;
 10. e) analizarea implementării sistemelor de colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice;
 11. f) studierea şi analizarea măsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi, echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezărilor umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante, gospodărirea apelor;
 12. g) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea analizării şi adoptării de către consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului înconjurător.
 13. h) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu;