Comisia pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice

COMPONENŢÃ

1.  CONSTANDACHI Constantina
2. COSTEA Tudorel
3.GROSU Constantin
4. MĂNĂILĂ Valeriu
5. POPA OctavianATRIBUŢII

  1. a) studierea şi analizarea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbană a localităţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;
  2. b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare urbană a localităţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a prevederilor legale;
  3. c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a serviciilor de utilitate publică;
  4. d) sprijinirea acţiunilor derulate în agricultură, printr-o susţinută colaborare cu factorii cu atribuţii în consultanţă, implementare şi execuţie agricolă;
  5. e) analizarea implementării sistemelor de colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice;
  6. f) studierea şi analizarea măsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi, echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezărilor umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante, gospodărirea apelor;
  7. g) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea analizării şi adoptării de către consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului înconjurător.
  8. h) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu;