Comisia pentru asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de agrement

COMPONENŢÃ

   1. ANTOFI Eugenia–Simona

   2. IȘFAN Dumitru
   3. MOROȘAN Cătălin
   4. NECHIFOR Alexandru
   5. ȘAPIRA Violeta

 

ATRIBUŢII 

 

  1. a) analizarea bugetului judeţului, în ceea ce priveşte învăţământul, sănătatea, cultura, protecţia socială, activităţile sportive şi de agrement;
  2. b) analizarea şi iniţierea de propuneri privind înfiinţarea de către consiliu a unor instituţii social-culturale şi sanitare şi pentru asigurarea bunei lor funcţionări;
  3. c) sprijinirea acţiunilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret;
  4. d) analizarea şi iniţierea de propuneri privind ocrotirea sănătăţii populaţiei, asistenţa sanitară, organizarea reţelei sanitare;
  5. e) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile referitoare la problemele categoriilor sociale defavorizate;
  6. f) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează învăţământul de toate gradele, problemele tineretului, activitatea sportivă, activitatea de petrecere a timpului liber şi de agrement;
  7. g) urmărirea activităţii şi sprijinirea formelor asociative care au ca obiect de activitate ajutorarea minorilor, tinerilor şi vârstnicilor;
  8. h) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează raporturile de muncă, şomajul, soluţionarea conflictelor de muncă, relaţiile cu sindicatele, protecţia socială;
  9. i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.