Comisia juridicã, pentru administraţie publicã localã, de respectarea drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, de cooperare interinstituţionalã

COMPONENŢÃ

 1. ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ - preşedinte
 2. ENACHE Mioara - secretar
 3. CĂLUEAN Anghel–Costel
 4. VASILIU Doina
 5. DRĂGAN Ana-Raluca

 

ATRIBUŢII 

 1. a) sprijinirea coordonării activităţii consiliilor locale din judeţul Galaţi în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
 2. b) sprijinirea întocmirii regulamentelor de funcţionare a serviciilor publice judeţene;
 3. c) sprijinirea acţiunilor de apărare a drepturilor omului şi cetăţeanului, a libertăţii de conştiinţă, a libertăţii de exprimare;
 4. d) asigurarea legăturilor cu cultele religioase care activează în judeţ;
 5. e) sprijinirea acţiunilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, probleme de protecţie împotriva incendiilor, de protecţie civilă, de pază a bunurilor persoanelor fizice şi juridice;
 6. f) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.