Comisia de analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã  

COMPONENŢÃ

  
1. ALEXANDRU Adrian-Danut

   2. ISTUDOR Gigel
   3. MANOLIU Tiberiu–Codruț
   4. RADU Valentin
   5. RUSU Georgiana–Iuliana

 

ATRIBUŢII 
 

  1. a) urmărirea îndeplinirii hotărârilor consiliului privind aprobarea şi realizarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii de interes public (respectarea documentaţiilor tehnico-economice aprobate, organizarea licitaţiilor pentru executarea lucrărilor, asigurarea finanţării lucrărilor de executat);
  2. b) evaluarea şi estimarea necesarului de investiţii în infrastructura edilitară;
  3. c) promovarea măsurilor şi lucrărilor de conservare a monumentelor istorice şi de arhitectură, de refacere şi protecţie a rezervaţiilor naturale;
  4. d) analizarea modului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului (inventariere, gestionare, concesionare, închiriere, locaţie de gestiune, înstrăinare, schimburi, delimitare, partaje, acceptare de donaţie etc.);
  5. e) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.