Dispoziţia nr.179 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfaşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 
Dispoziţia nr.180 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentã sã emitã acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 


OPIS documente inscriere concurs de recrutare                           
 

 1) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în zilele de 19.06.2023 – 21.06.2023, examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.....(citeste)

 

 
POSTURI VACANTE
 
 
 
 
1) Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7 Galaţi,în conformitate cu prevederile art. 618 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect Şef......(citeste)