Comisia I de coordonare, situații de urgenţă şi pentru petiții are următoarele atribuții:

a) organizează consultări cu membrii comunității locale şi cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliţie;

b) monitorizează activitățile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;

c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliţie a sesizărilor care ii sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului;

d) la propunerea unităților de poliţie sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor învestite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienţei activității desfășurate;

e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;

f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc.