Comisia II de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali are următoarele atribuții:

a) participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul polițienesc;

b) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorității teritoriale de ordine publică;

c) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică;

d) atât la solicitare, cât şi din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanțare;

e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentații în domeniul ordinii publice;

f) elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în ședința Consiliului Județean Galaţi şi care se dă publicității.