Comisia III pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului are următoarele atribuții:

a) primește sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unitățile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;

b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentație publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);

c) ia măsuri de antrenare a populației în activități de asigurare a ordinii publice şi a siguranței bunurilor persoanei;

d) recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.

Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei.