În atentia Primãriilor localitãtilor din judetul Galati: Alãturat vã comunicam Programul judetean de transport rutier public...citeste..  

În atentia operatorilor de transport: Prin Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr.30/16.04.2013 s-a prelungit valabilitatea programului actual de transport persoane...citeste..  

În atentia operatorilor de transport: In Monitorul Oficial nr.122/2013 s-a publicat O.U.G. nr.11/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere...citeste..  

În atentia operatorilor de transport: Calendar de desfãsurare a atribuirii traseelor judetene în anul 2013citeste..  

În atentia operatorilor de transport: Prin Hotãrârea nr. 217/29.11.2012  a Consiliului Judetului Galati s-a aprobat Programul judetean de transport rutier public de persoane...citeste..  

În atentia operatorilor de transport ce au atribuite trasee judetene de transport persoane prin servicii regulate (2008 - 2013) precum si în atentia consiliilor locale ale localitãtilor judetului Galati...citeste..  

În atentia operatorilor de transport ce au atribuite trasee judetene de transport persoane prin servicii regulate (2008 - 2013)...citeste..  

În atentia consiliilor locale din judetul Galati: Consiliul Judetului Galati initiaza noul program de transport valabil din 30.04.2013......citeste..  

În atentia operatorilor de transport ce au atribuite trasee judetene de transport persoane prin servicii regulate (2008 - 2013)...citeste..  

În atentia transportatorilor din judetul Galati: Consiliul Judetului Galati initiaza noul program de transport valabil din 30.04.2013...citeste..  

Atribuire trasee judetene de transport persoane - sedinta de atribuire din 29 iunie 2012...citeste..  

Solicitare adresatã Centrului National de Management pentru Societatea Informationalã Bucuresti pentru introducerea în etapa de atribuire electronica din data de 20.06.2012, a urmãtoarelor trasee...citeste..  

Conform prevederilor Legii nr.163 din 11.07.2011 pentru modificarea, completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor ...citeste..  

Rezultalele atribuirii electronice din data 01.06.2012 pentru traseele din Programul judetean de transport de...citeste..  

Centrul National de Management pentru Societatea Informationalã - SAET solicitã introducerea în etapa de atribuire electronicã din data de 1.06.2012 a traseelor...citeste..  

Având în vedere solicitarea operatorului de transport SC Dumony SRL Galati, înregistratã la Consiliul Judetului Galati...citeste..  

Având în vedere prevederile legislatiei în vigoare privind transportul judetean de persoane prin servicii regulate...citeste..  

Având în vedere adresa operatorului de transport SC Dumony SRL Galati nr.473/02.04.2012, înregistratã la Consiliul Judetului Galati...citeste..  

Conform Calendarului de desfãsurare a etapelor de lucru privind actualizarea în anul 2012 a Programului de transport ...citeste..  

Adresa catre consiliile locale ale localitatilor judetului Galati ...citeste..  

Calendarul de desfasurare a etapelor de lucru în vederea modificãrii în anul 2012 a Programului de transport ...citeste..  

Actualizarea Programului Judetean de Transport Public pentru anul 2012 ...citeste..  

Adresa catre operatorii de transport public local ...citeste..