Calendarul propus pentru licitaţia din data de 24 iunie 2011 în vederea organizării sedintei de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport ...citeste..  

Conform Calendarului de desfăşurare a etapelor de lucru în vederea modificării în anul 2011 a Programului de transport judeţean de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2008-2013 vă prezentăm, în anexă, varianta finală a programului de transport.citeste.. 

Conform calendarului de desfăşurare a etapelor de lucru în vederea modificării programului de transport judeţean prin servicii regulate ...citeste.. 

Conform calendarului de desfăşurare a etapelor de lucru în vederea modificării programului de transport judeţean 2011 ...citeste  

Calendarul de desfăşurare a etapelor de lucru în vederea modificării programului de transport judeţean 2011 ...citeste   

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public, Consiliul Judetului Galati va proceda în anul 2011 ...citeste    

Calendarul propus pentru licitaţia din data de 24 decembrie 2010 în vederea organizării unei noi sedinte de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport valabil în perioada 2008-2011 ...citeste     

Calendarul propus pentru licitaţia din data de 6 august 2010 în vederea organizării unei noi sedinte de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport valabil în perioada 2008-2011 ...citeste       

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.404/31.03.2010 a Consiliului Judetului Galati pentru modificarea si completarea ...citeste        

Modificări si completări ale anexei nr.1 si anexei nr.2 la Hotărârea nr.290/31.08.2009 privind aprobarea programului de transport persoane prin servicii regulate în judetul Galati..citeste        

Calendarul propus pentru licitaţia din data de 19 martie 2010 în vederea organizării unei noi sedinte de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport valabil în perioada 2008-2011...citeste       

Calendarul propus pentru licitaţia din data de 28 august 2009 în vederea organizării unei noi sedinte de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport valabil în perioada 2008-2011... citeste        

OBIECTIUNI SI PROPUNERI transmise de operatorii de transport, la propunerile de modificare a Programului de transport pentru perioada 2008-2011...citeste         

Urmare a obiecţiunilor transmise de operatorii de transport, privind modificarea anuală a Programului de transport persoane prin servicii regulate pentru perioada 2008-2011, vă comunicăm Anexa 1 privind obiecţiunile transmise de operatorii de transport şi Anexa 2 privind propunerile de suplimentare a staţiilor de călători pe traseele judeţene actuale.

Propuneri de modificare a programului de transport judetean...citeste         

privind modificarea programului de transport conform art.17 din Ordinul MIRA nr.353/2007...citeste          

Conform prevederilor art.17 alin.(1) lit.b din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile judeţene au printre atribuţii stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului. În acest sens ataşăm modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane. 

Consiliul Judeţului Galaţi scoate la licitaţie următoarele trasee cuprinse în Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, conform calendarului de mai jos ...citeste           

1. Operatorii de transport care au depus documentaţiile de obţinere a licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale  au obligaţia să se prezinte la Autoritatea de Transport Public pentru refacerea sau actualizarea documentelor necesare obţinerii licenţei solicitate ...  citeste              

Având în vedere adresa cu nr. 6001 din 25.09.2008 transmisă de către operatorul de transport S.C. Dumony SRL prin care ne aduce la cunostintă renuntarea la traseul Satu Costi - Galati (cod traseu 001), Autoritatea Judeteană de Transport Public anuntă scoaterea la licitatie a acestei rute.

În urma sedintei de atribuire electronică din data de 14 august 2008 au fost atribuite următoarele trasee judetene ...citeste           

Având în vedere adresele din data de 24.07.2008 ale operatorilor de transport S.C.GIMAP COM S.R.L Brăila si S.C. ALMA G IMPEX S.R.L. Galati, prin care ni se comunică renuntarea la traseele câstigate în sedintele de atribuire anterioare, următoarele trasee judetene sunt scoase la licitatie:
        - Valea Mărului - Târgu Bujor (cod traseu 010);
        - Costache Negri - Galati (cod traseu 036 
).