Autorizatie de construire/desfiintare

Comunicare începere lucrãri

Cerere autorizatie de construire/desfiintare

Comunicare începere lucrãri ITC

Anexã cerere autorizatie de construire/desfiintare

Comunicare încheiere lucrãri

Aviz Consiliu autorizatie de construire/desfiintare

Comunicare încheiere lucrãri ITC

Cerere prelungire autorizatie de construire/desfiintare

Model panou identificare

Certificat de urbanism

Procedura de emitere a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere certificat de urbanism

Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate

Aviz Consiliu certificat de urbanism

 

Cerere prelungire certificat de urbanism

 

  

      Cererile pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire/desfiintare, însotite de documentele prevãzute în Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare (M.O. nr.797 bis/2009), art.33 alin.1 si art.45 alin.3, se depun la registratura Consiliului Judetului Galati, str. Eroilor nr.7B.