privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati

privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati

privind rectificarea bugetului judetului Galati si rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati pe anul 2005

privind aprobarea contractului de finantare PIN 5/2005 (crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru copii cu vârsta între 0-2 ani)


privind asocierea Consiliului Judetului Galati cu Consiliul Local Umbrãresti, în vederea finantãrii si a finalizãrii lucrãrii pe DC 58 - drum calamitat, Completare strat balast - îmbrãcãminte bituminoasã si santuri dalate de la km.2+000 la km.2+800 si de la km.4+750 la km.7+250