privind constatarea încetãrii raporturilor de muncã pentru conducãtorul Bibliotecii Judetene V.A.Urechia din Galati, institutie de interes judetean


privind trecerea unei suprafete de teren din imobilul situat în municipiul Galati str. Mihai Bravu nr.3 din domeniul public al judetului Galati în domeniul privat al judetului Galati în vederea retrocedãrii acestuia cãtre fostul proprietar


privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie aferente lucrãrilor de executie ale investitiei Îmbunãtãtire confort termic la centrele de plasament prin înlocuirea tâmplãriei degradate cu tâmplãrie PVC/AL cu geam termopan

privind alocarea sumei de 76.000 Euro, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã (TVA) pentru proiectul Refacere pod pe DJ 255 Km 46+720

privind aprobarea unor contributii financiare