privind aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente lucrãrilor de executie ale investitiilor ce urmeazã a se realiza în Pãdurea Gârboavele


privind aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente lucrãrilor de executie ale investitiilor ce urmeazã a se realiza în Baza de Agrement Zãtun


privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie ale investitiei Reabilitare complex Vlãdesti judetul Galati


privind transformarea împrumutului bancar contractat cu Banca Comercială Românã în linie de finantare pentru investitii (tip revolving)

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru executia de poduri, podete si punti pietonale în judetul Galati