privind: trecerea imobilului situat în municipiul Galati, str. Domneascã nr. 141 din domeniul public al judetului Galati si administrarea Muzeului de Artã Vizualã, în domeniul privat al judetului Galati în vederea retrocedãrii acestuia cãtre Episcopia Dunãrii de Jos

privind: asocierea Consiliului Judetului Galati cu Consiliul Local al Municipiului Galati pentru înfiintarea, finantarea si functionarea unui serviciu public comunitar tip SMURD în judetul Galati

privind: stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedintã de care beneficiazã presedintele, vicepresedintele, membrii si secretarul Comisiei pentru Protectia Copilului Galati


privind adoptarea bugetului judetului Galati pe anul 2006, precum si aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati pe anul 2006