privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru executia lucrãrilor de reabilitare si modernizare drumuri si strãzi în judetul Galati


privind aprobarea numãrului si a structurii personalului Scolii de Arte si Meserii Simion Mehedinti Galati

privind modificarea statului de functii pentru Muzeul de Istorie Galati


privind aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente lucrãrilor de executie ale investitiilor propuse sã se realizeze în comunele din judetul Galati, din credit bugetar si/sau credit bancar


privind modificarea Hotãrârii C.J. Galaţi nr.367/2006 privind modificarea organigramei si a statelor de functii aferente personalului contractual din complexele de servicii, centrele de plasament si casele de tip familial ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati