privind extinderea Programului IMPACT cu etapa a III-a: Parteneri pentru siguranta cãlãtorilor pe cãile ferate, referitor la cresterea eficientei activitãtii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Galati, pe raza judetului Galati


privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie ale investitiei Reparatii capitale centralã termicã spital de boli cronice comuna Ivesti, judetul Galati


privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie ale investitiei Reabilitare punct termic sediul central al Serviciului de Ambulantã Judetean Galati


privind trecerea unor bunuri achizitionate si repartizate locatiilor cuprinse în proiectul AGROTURISMUL GÃLÃTEAN, aflate în domeniul privat al judetului Galati, din administrarea beneficiarilor proiectului în administrarea unor consilii locale si a unor institutii subordonate Consiliului Judetului Galati


privind rectificarea bugetului judetului Galati si aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati