privind alocarea sumei de 600,0 mii lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului judetului, în vederea realizãrii unor obiective de interes local


privind alocarea sumei de 44.907 lei din fondul de cofinantare al Consiliului Judetului Galati, necesare continuãrii proiectului EURROM - A Doua Sansã, pentru anul scolar 2006-2007 (ultimul an de studiu)


privind aprobarea Proiectului tehnic Pietruire DC 36 Gãnesti - Puricani - Sãseni - limita judetului Vaslui, km.5+480 - 8+500, comuna Beresti Meria, judetul Galati


aprobarea Studiului de fezabilitate Reabilitare DJ255, km.44+865 (intersectia cu DJ242) - km.45+500, inclusiv pod din beton armat la km.45+120, comuna Fârtãnesti, judetul Galati

privind aprobarea Proiectului tehnic Reabilitare DJ255, km.44+865 (intersectia cu DJ242) - km.45+500, inclusiv pod din beton armat la km.45+120, comuna Fârtãnesti, judetul Galati