privind modificarea organigramei si a statelor de functii aferente personalului contractual din complexele de servicii, centrele de plasament si casele de tip familial ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati


privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferente lucrãrilor de executie ale investitiei Reabilitare sectie radiologie-medicinã nuclearã la Spitalul de Urgentã Sf. Apostol Andrei Galati

privind aprobarea propunerii de încadrare prin Hotãrâre de Guvern, în categoria functionalã de drum judetean, a drumului DC73 Nicoresti - Fântâni - Poiana - Visina - Buciumeni, km 0+000 - 13+500

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judetului Galati nr.123/17 ianuarie 2005, privind stabilirea cuantumului indemnizatiei acordate consilierilor judeteni pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate si la sedintele ordinare ale Consiliului Judetului Galati

privind aprobarea unor contributii financiare