privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetului Galati

privind numirea Directorului general interimar si Presedinte al Consiliului de Administratie la S.C. Drumuri si Poduri S.A. Galati


privind rectificarea bugetului judetului Galati si aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati


privind alocarea sumei de 127.322 Euro, reprezentând 451.662 RON, din fondul de cofinantare al Consiliului Judetului Galati, reprezentând cofinantarea Consiliului Judetului Galati, în vederea implementãrii proiectului Muzeul Satului - gospodãrie traditionalã

privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judetului Galati si Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova si asumarea unor obligatii care revin Consiliului Judetului Galati cu privire la implementarea proiectului Reabilitare DJ 242 E Oancea - Roscani, km 10+900 - 15+300, comuna Oancea, judetul Galati