privind modificarea art.2 al Hotãrârii Consiliului Judetului Galati nr.290 din 15 decembrie 1999 privind aderarea Consiliului Judetului Galati la Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România


privind înfiintarea Centrului de gãzduire pe perioadã temporarã pentru copiii proveniti din familii aflate în dificultate - Tg. Bujor


privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic Pietruire DC 68 Cosmesti - Cosmesti Vale; Protectie cu macadam penetrat cu bitum km 0+800 - 2+000, comuna Cosmesti, judetul Galati în cadrul lucrãrilor cu finantare asiguratã din creditul extern aprobat prin H.G. nr.226/2003 (privind contractarea de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor Publice, necesar finantãrii Programului de pietruire a drumurilor comunale), respectiv prin împrumut subsidiar (contract nr.33/553/12.02.2004, încheiat de Consiliul Judetului Galati cu M.T.C.T.)


privind aprobarea Proiectului tehnic Pietruire stradã c/c DJ 240 sat Tãlpigi (spre cimitir), comuna Ghidigeni, judetul Galati în cadrul lucrãrilor cu finantare asiguratã prin H.G. nr.1256/2005 (care modificã si completeazã H.G. nr.577/1997) pentru aprobarea programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetului Galati