privind alocarea sumei de 100.000 RON din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre Consiliile locale ale comunelor Rãdesti, Scânteiesti si Tudor Vladimirescu, în vederea finalizãrilor unor obiective


privind aprobarea listei spatiilor aflate în domeniul privat al judetului Galati, ce urmeazã a fi vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.110/2005, privind vânzarea spatiilor proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical, aprobatã prin Legea nr.236/2006


privind aprobarea Studiului de fezabilitate Refacere pod de beton armat amplasat pe DJ 255, km 46+720 la Fârtãnesti, judetul Galati cu finantare asiguratã prin H.G. nr.704/31.05.2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructurã rutierã si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, ce vor beneficia de finantãri din programe PHARE 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie a investitiei Modernizare stadion Portul Rosu, municipiul Galati, judetul Galati


privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie a investitiei: Reparatii cazan abur si instalatii aferente Spitalului de boli infectioase Sf.Cuvioasa Parascheva Galati cu finantare din cap. Transferuri cãtre sãnãtate