privind aprobarea Proiectului Studiului de fezabilitate aferent lucrãrilor de executie ale investitiei Centru de plasament nr.5 - Simion Mehedinti - lucrãri suplimentare apãrute ca urmare a incendiului din ianuarie 2006


privind rectificarea bugetului judetului Galati si aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati


privind rectificarea bugetului judetului Galati si aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati


privind participarea consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Judetului Galati la cursuri de pregãtire, formare si perfectionare profesionalã


privind trecerea din domeniul public al judetului Galati în domeniul privat al judetului Galati si aprobarea listei spatiilor ce urmează a fi vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.110/2005, aprobatã prin Legea nr.236/2006