privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Teodorescu Alexandru

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Giurgiu Victoria

privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Judeţului Galaţi, Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale corp E, etaj 8, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi”

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale corp E, etaj 8, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi”