Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 

  
Data publicarii: 04.05.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20.640 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024

 

  
Data publicarii: 21.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Cons Management Parc de Soft SRL Galați , pe anul 2021

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 245/26.11.2020 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021)

 

  
Data publicarii: 22.04.2021
Observatii: 
Continut:
click aici