Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal şi a transferurilor cãtre unitaţi administrativ - teritoriale

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

 

Privind: alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

 

Privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici