Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

 Data publicarii : 13.03.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: aprobarea depunerii proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect

 Data publicarii : 13.03.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

 Data publicarii : 02.03.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2024-2026

 Data publicarii : 02.03.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare

 Data publicarii : 02.03.2023

Observatii: 

Continut: click aici