Privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 29.154 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2023-2025

 


Data publicarii: 08.02.2022
Observatii: 
Continut:
click aici