Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

Data publicarii : 26.05.2022

Observatii: 
Continut:
click aici