Privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Data publicarii : 26.05.2022

Observatii: 
Continut:
click aici