Privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022

Data publicarii : 30.06.2022

Observatii: 
Continut:
click aici