Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate (medici) din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

- privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2023-2024

- privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2023-2024

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați

- privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.924 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2023 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2024-2026

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 364/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 365/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați - Corp A”

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti )

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin MOROȘAN

- privind: validarea desemnării nominale a domnului Ioan-Adrian POPESCU, reprezentant al comunităţii Judeţului Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind: aprobarea tarifelor minime lunare de închiriere a imobilelor din domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cumodificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 123 /27.05.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de execuție privind realizarea obiectivului de investiție ”DRUMURI DE ACCES TMB GALAȚI ȘI DEPOZIT VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera – Corp A și Corp C – Spitalul de Penumoftiziologie Galați

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. CuvioasăParascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2023

- privind: aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti)

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2023

- privind: stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALPE DRUMUL DJ 242A”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”

- privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind: aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi asumarea unor obligaţii ce revin UnităţiiAdministrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea unei cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție: “EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDETEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOLANDREI” GALATI .

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2022

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ al Unităţii Medico – Sociale Găneşti

- privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: trecerea din domeniul public al județului Galați în domeniul privat al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

- privind:îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022