Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2022

- privind: validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi

            - Anexe la proiect (descarca)

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2022

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul COROD – DRĂGUȘENI (DJ251A)”

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru realizarea obiectivului de investiţie:”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTI - GRIVIȚA (DJ 254)”

 

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 

- privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

 

 - privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare și modernizare drumuri județene”

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat şi a valorii totale a proiectului, în vederea implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalulului de Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi"

- privind: asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2022-2023

- privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce priveşte proiectul investiției „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtorul  proiect de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

 

- privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin Consiliul Local al municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”

 

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 

- privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi a unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/27.08.2021 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024

- privind: darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2022

- privind:aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”

- privind: aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020

- privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „STAȚIE DE TRANSFER Târgu Bujor’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate categoriile de vizitatori

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a Conferinței „Fondurile Europene 2021-2027 pentru IMM-uri, instrumente și modalități de accesare. Rolul Digitalizării în dezvoltarea fenomenului antreprenorial” și evenimentelor asociate

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022

- privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 93 din 30 martie 2022, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală” Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2022 privind aprobarea Actualizarii DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiţie „Consolidare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei” Galați

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Răsvan ANGHELUȚĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul aprilie 1992 – februarie 2000

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Dumitru NICOLAE, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul februarie – iunie 2000

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Lilion– Dan GOGONCEA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2000 – iulie 2004

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Eugen DURBACĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 – iunie 2008

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Eugen CHEBAC, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie 2012

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Nicolae DOBROVICI–BACALBAȘA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2012 – iunie 2016

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Instituției Prefectului Județul Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Primăriei Municipiului Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Județene pentru Cultură Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Universității „Dunărea de Jos” din Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Universității „Danubius” Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului Școlar Județean Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Camerei de Conturi Galați din subordinea Curții de Conturi a României

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud–Est

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției de Sănătate Publică a județului Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Agenției pentru Protecția Mediului Galați – Ministerul Mediului

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Comisariatului Judeţean Galaţi al Gărzii Naţionale de Mediu

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Sistemului de Gospodărirea Apelor Galaţi – Administraţia Bazinală de Apă Prut–Bârlad

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Stat în Construcţii Galaţi – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Galaţi – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi al Poliţiei Române

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi al Jandarmeriei Române

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Filialei judeţene Galaţi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie România

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Secţiei Drumuri Naţionale Galaţi – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, C.N.A.I.R. S.A.

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

- privind:acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene

- privind: trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității”