Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta