Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508 și nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 129 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2021

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021

- privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022)

- privind: atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galați”

- privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale ”Costache Negri”

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”

- privind: încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați

- privind: alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea reparațiilor unui număr de 10 construcții ușoare din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituției Prefectului Galați și transportul acestora de la locația de depozitare către unitățile spitalicești

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”

- privind: alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale

- privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024