Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2023

- privind: aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti)

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2023

- privind: stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALPE DRUMUL DJ 242A”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”

- privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind: aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi asumarea unor obligaţii ce revin UnităţiiAdministrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea unei cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție: “EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDETEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOLANDREI” GALATI .

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2022

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ al Unităţii Medico – Sociale Găneşti

- privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: trecerea din domeniul public al județului Galați în domeniul privat al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

- privind:îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022